מגוון עבודות שביצענו

עולם הכטב"מים (כלי טיס בלתי מאויישים):

• תכנון וייצור אבטיפוס

• מעבר מפיתוח לייצור

• תכנון וייצור תבניות

• ייצור סדרתי של כל חלקי הכטב"מ בפלטפורמות בגדלים שונים.אנטנות וראדומים:

• ייצור אנטנות

• ייצור ראדומים

• שרותי גימור וצביעה

• התאמת חומרי הגלם לצרכים האלקטרומגנטיים של המוצריםסימולציה ודגמים:

• ייצור מוצרים custom made

• מוצרים בכל קנ"מ ובדמיון מלא למקורשיפוץ מבני:

• שיפוץ מבני של חלקים הסובלים משחיקה/טראומה מבנית (מכות מבניות, הפרדת שכבות, שחיקת צבע וכו')מערכות מוטסות:

• ייצור רכיבים המהווים בסיס למערכות אוויוניות טסות

• ניצול מיטבי של יחס חוזק למשקלמטעדים ומצלמות:

• דיוק מירבי במידות המוצר ומיזעור המשקל תוך שימור החוזק המבני